Articles jurídics > Etiqueta: Secret
Menor d'edat condemnat per un delicte de revelació de secrets i estafa, a qui el jutge de menors li imposa com a pena, l'obligació de prestar formació informàtica (de forma positiva) a persones no iniciades. Molt suggerent és la condemna imposada pel jutge del Jutjat de Menors de Salamanca, en una sentència confirmada posteriorment per l'AP Salamanca, Secció 1 ª, amb data 05/02/2009 Ponent Don Ildefons Garcia Del Pozo, pel que fa a imposar al menor una mesura de 50 hores de prestació de serveis en benefici de la comunitat dedicades si fos possible fent ús...

Una reestructuració de les dependències del responsable en la que es va desfer dels documents amb antiguitat major de cinc anys, i que van acabar depositats sense destruir en uns contenidors de brossa, provoca l’obertura d’un expedient per la AEPD (AP/00071/2009-R/00312/2010) que acaba amb la declaració de la infracció de l’article 9 de la LOPD (seguretat) i amb un requeriment per tal que el responsable adopti les mesures d’ordre intern que impedeixin que en el futur pugui produir-se una nova infracció. Però tot comença uns dies abans en les pàgines d’un diari que publica una...