Articles jurídics > Etiqueta: Partits polítics
05.09.2010 | , ,
Els antecedents L’AGPD ha dictat una resolució al novembre de 2007 (I/00775/2007) que ja ha de constar emmarcada i penjada de les parets dels departaments de comunicació dels partits polítics, doncs obre un via directa de comunicació entre aquests i els ciutadans en admetre l'ús del correu electrònic sense l'obligació de complir per part dels partits polítics (com la resta dels mortals), els exigents requisits legals per enviar una comunicació comercial per via electrònica. Resulta que al juny de 2007 té entrada en l’AGPD un escrit en el qual es denuncia que una persona ha rebut en...