Articles jurídics > Etiqueta: Deure de secret
04.12.2012 |
La responsabilitat penal derivada de la infracció del deure de secret en l'àmbit laboral: company de treball que explica en un sopar que un treballador de la clínica, era portador del virus del VIH L'Audiència Provincial de Saragossa (secció 1 ª), Ponent D. Francisco Javier Cantero Aríztegui, va dictar una sentència en data 2011.07.27 on s'analitza un clar supòsit d'infracció del deure de secret d'un treballador, que acaba amb una condemna penal per aquest en revelar sense consentiment algun, una dada de salut que coneixia pel seu treball en un laboratori d'anàlisi. La condemna de primera instància. El...

Antecedents La denunciant en aquest procés (AAPP/00029/2007, R/01317/2007) manifesta que al juny de 2006 va procedir a l'enviament (via email) del seu currículum vitae a un Ajuntament amb la finalitat de sol·licitar un lloc de treball. Al cap d'un mes va rebre la contestació mitjançant correu electrònic, comprovant que en la capçalera del mateix apareixien totes les adreces d'e-mail de les persones que pel que sembla, havien procedit a la sol·licitud del citat lloc de treball. Després de la denúncia, l'Ajuntament reconeix els fets i manifesta que les capçaleres d'aquests correus corresponen als diferents

El diari Heraldo de Aragón publica la següent notícia “Roben dades de treballadors del Provincial”, informació que un particular posa en coneixement de l’AGPD, la que inicia les investigacions que finalitzen amb la declaració de dues infraccions greus (falta de seguretat i falta de creació del fitxer) com s'exposa en l'AP/00018/2010, R/01436/2010 de 2-07-2010. Durant la visita de la inspecció de l’AGPDA realitzada a l'Hospital, es constata que entre els objectes sostrets, figura un dispositiu d'emmagatzematge usb d'1 gb capacitat, color blanc i marca que es desconeix, contenint en el seu interior un fitxer amb les...