Articles jurídics > Etiqueta: Destrucció de la informació
Una reestructuració de les dependències del responsable en la que es va desfer dels documents amb antiguitat major de cinc anys, i que van acabar depositats sense destruir en uns contenidors de brossa, provoca l’obertura d’un expedient per la AEPD (AP/00071/2009-R/00312/2010) que acaba amb la declaració de la infracció de l’article 9 de la LOPD (seguretat) i amb un requeriment per tal que el responsable adopti les mesures d’ordre intern que impedeixin que en el futur pugui produir-se una nova infracció. Però tot comença uns dies abans en les pàgines d’un diari que publica una...