Articles jurídics > Etiqueta: Data Protection Officer
La venda de les dades personals L’explosió de la bombolla tecnològica a finals dels anys 90 va provocar que algunes empreses estudiessin possibilitats diverses a l’hora d’afrontar el pagament dels seus deutes i entre elles, la venda de les dades personals dels seus clients, debat aquest que ara i amb motiu de la crisi econòmica, aflora novament. Un exemple paradigmàtic d’aquelles males pràctiques fou el cas de Toysmart.com, empresa dedicada a la venda de joguines per Internet, i que tractava majoritàriament amb dades personals de menors d’edat. Doncs bé, com Toysmart no podia fer front als seus creditors,...