Articles jurídics > Etiqueta: Correu electrònic

La SAN, Sala del Contenciós, Ponent Diego Cordoba Castroverde, en la sentència de 29.10.2012 confirma una multa de l'AGPD per una infracció de l'art. 21.1 de la Lssice tipificada com greu en l'article 38.3.c) de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic.

La resolució administrativa considera com a fets provats els següents:

- El denunciant va remetre el 15 de gener de 2009 un escrit per correu certificat a EL CORTE INGLÈS en què sol·licita la cancel·lació de les seves dades i expressa que...

Una sentència interessant El TSJ de la Comunitat Valenciana (sala de lo social), ha dictat una sentència el dia 16-2-2010 on s’analitza un supòsit habitual últimament, com és l’acomiadament d’un treballador a l’acreditar-se per l’empresa l’accés a Internet del mateix en hores de feina, amb visites a pàgines referides al món multimèdia, vídeos, pirateria informàtica, anuncis, televisió, contactes etc. L’auditoria interna. La sentència ens explica que l’empresa va realitzar una auditoria interna de les xarxes d’informació amb l’objectiu de revisar la seguretat dels sistema i detectar possibles anomalies en la utilització dels nostres mitjans posats a disposició dels...