Articles jurídics > Etiqueta: Consentiment

La SAN, Sala del Contenciós, Ponent Diego Cordoba Castroverde, en la sentència de 29.10.2012 confirma una multa de l'AGPD per una infracció de l'art. 21.1 de la Lssice tipificada com greu en l'article 38.3.c) de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic.

La resolució administrativa considera com a fets provats els següents:

- El denunciant va remetre el 15 de gener de 2009 un escrit per correu certificat a EL CORTE INGLÈS en què sol·licita la cancel·lació de les seves dades i expressa que...

En una resolució de l’AGPD de juliol de 2010 (I/03961/2009) s'explica una cas curiós però habitual, que posa de manifest que de vegades signem documents sense llegir el seu contingut i després encara ens queixem. Resulta que una persona denuncia a un supermercat ja que en el seu moment aquesta persona va emplenar un formulari per sol·licitar una targeta de punts. Com va ser la sorpresa de la denunciant quan al cap d'uns dies rep una carta amb una assegurança gratuïta amb cobertura durant 1 any per valor de 3.000 € per “defunció accidental per circulació”,...

En aquesta resolució de l’AGPD (PS/00046/2007, R/00998/2007) s'analitza el cas d'una persona (la denunciant) que envia el seu currículum vitae per correu electrònic a una empresa i més tard aquesta inclou les seves dades personals (així com el currículum) en una relació nominal de personal que aporta per presentar-se a un concurs públic, tot això sense consentiment de la denunciant. L'afectada acredita que mai havia treballat per a aquesta empresa (de fet aporta un informe de vida laboral) i que tampoc va consentir que es dugués a terme aquest tractament ni la cessió de les seves...