Articles jurídics > Etiqueta: Cessió de dades
Introducció Una altra vegada fem referència a una denúncia per cessió sense consentiment de dades de caràcter personal des d'una empresa cap a una Administració Publica en el marc d'un concurs públic (PS/00180/2008, R/01402/2008), similar a l'analitzem fa uns dies en l'entrada “Cessió de currículum vitae d'empresa de seguretat a Universitat (I/00998/2009)”. Els arguments de la denunciant La denunciant és una associació de traductors i interpretis que actua contra una empresa del sector ja que aquesta ha comunicat dades personals de traductors i interpretis al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya (per a la participació en un...