Articles jurídics > Etiqueta: Administració pública
Introducció Una altra vegada fem referència a una denúncia per cessió sense consentiment de dades de caràcter personal des d'una empresa cap a una Administració Publica en el marc d'un concurs públic (PS/00180/2008, R/01402/2008), similar a l'analitzem fa uns dies en l'entrada “Cessió de currículum vitae d'empresa de seguretat a Universitat (I/00998/2009)”. Els arguments de la denunciant La denunciant és una associació de traductors i interpretis que actua contra una empresa del sector ja que aquesta ha comunicat dades personals de traductors i interpretis al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya (per a la participació en un...

Antecedents La denunciant en aquest procés (AAPP/00029/2007, R/01317/2007) manifesta que al juny de 2006 va procedir a l'enviament (via email) del seu currículum vitae a un Ajuntament amb la finalitat de sol·licitar un lloc de treball. Al cap d'un mes va rebre la contestació mitjançant correu electrònic, comprovant que en la capçalera del mateix apareixien totes les adreces d'e-mail de les persones que pel que sembla, havien procedit a la sol·licitud del citat lloc de treball. Després de la denúncia, l'Ajuntament reconeix els fets i manifesta que les capçaleres d'aquests correus corresponen als diferents

El diari Heraldo de Aragón publica la següent notícia “Roben dades de treballadors del Provincial”, informació que un particular posa en coneixement de l’AGPD, la que inicia les investigacions que finalitzen amb la declaració de dues infraccions greus (falta de seguretat i falta de creació del fitxer) com s'exposa en l'AP/00018/2010, R/01436/2010 de 2-07-2010. Durant la visita de la inspecció de l’AGPDA realitzada a l'Hospital, es constata que entre els objectes sostrets, figura un dispositiu d'emmagatzematge usb d'1 gb capacitat, color blanc i marca que es desconeix, contenint en el seu interior un fitxer amb les...