Articles jurídics > Etiqueta: Administració pública
La 1a  Jornada de Protecció de Dades Personals a la Vall d'Aran, organitzada pel Consel Generau d'Aran, la Diputació de Lleida, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Escuda i Sagaris, és una excel·lent oportunitat per tal de conèixer la normativa reguladora del tractament de dades de caràcter personal per part de les Administracions Públiques i les principals obligacions que se'n deriva, com a la vegada un punt de trobada de professionals per compartir experiències i les millors pràctiques. La jornada, es durà a terme el proper dimarts 5 de novembre i és gratuïta; només cal inscriure's...

El grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de Calafell, va publicar en el seu bloc el contingut íntegre de diversos decrets d'alcaldia amb dades personals, sent els mateixos accessibles des d'Internet cosa va provocar la intervenció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades donant lloc al procediment sancionador PS 34/2012.

 La primera qüestió que es discuteix és si el lliurament d'aquesta documentació per l'Ajuntament als diferents grups municipals és o no una cessió de dades. La Apdcat diu que no constitueix una cessió de dades personals, ja que els regidors...

Els fets En la present resolució (AP/00013/2008, R/00829/2008, juliol de 2008) tres ciutadans denuncien al seu Ajuntament ja que l'Alcalde els havia remès una carta de felicitació pel seu aniversari, malgrat no haver prestat el seu consentiment per a tal fi. Així mateix també denuncien que l'Ajuntament havia incomplit la resolució R/00064/2006 del Director de l’AGPD, en la qual se li requeria al fet que adoptés les mesures d'ordre intern que impedissin que en el futur pogués produir-se una nova infracció de la LOPD, en relació amb l'enviament de felicitacions d'aniversaris als ciutadans utilitzant el Padró d'habitants,...