Serveis legals
a.- Protecció de dades de caràcter personal  +
1. Declaració dels fitxers davant de l’Agència o Autoritat de Protecció de Dades competent.
2. Redacció dels documents de seguretat.
3. Redacció de les clàusules i contractes corresponents.
4. Formació del personal.
5. Assistència i defensa legal.
6. Manteniment anual.
7. Auditoria.
b.- Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic +
1. Redacció de l’avís legal adaptat a l’article 10 de la Llei dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.
2. Redacció de les condicions generals de la contractació.
c.- Noms de domini +
1. Assessorament i defensa legal en noms de domini.
d.- Propietat intel·lectual
e.- Propietat industrial +
1. Assessorament i defensa en marques i patents. Aquest servei es presta per part de l’agència de patens i marques Lagencia BGA http://www.lagenciabga.com/es/
f.- Protocol d’ús de les tecnologies de la informació
g.- Contractes relacionats amb aspectes legals de la societat de la informació
h.- Aspectes penals de la societat de la informació
i.- Formació