Articles jurídics > Inclusió de currículum vitae entre la documentació presentada a un concurs públic, d’una persona que mai havia treballat en l’empresa
0B8A0943

En aquesta resolució de l’AGPD (PS/00046/2007, R/00998/2007) s’analitza el cas d’una persona (la denunciant) que envia el seu currículum vitae per correu electrònic a una empresa i més tard aquesta inclou les seves dades personals (així com el currículum) en una relació nominal de personal que aporta per presentar-se a un concurs públic, tot això sense consentiment de la denunciant.

L’afectada acredita que mai havia treballat per a aquesta empresa (de fet aporta un informe de vida laboral) i que tampoc va consentir que es dugués a terme aquest tractament ni la cessió de les seves dades personals.

L’empresa per la seva banda es defensa manifestant el següent:

a.- La denunciant va autoritzar de forma expressa i verbal el tractament per part de l’empresa i la cessió de les seves dades personals.

b.- A més existia entre tots dos una relació precontractual a fi d’incorporar a l’afectada a la plantilla de l’empresa, la qual cosa finalment no es va produir.

L’AGPD explica en la seva resolució que no s’ha acreditat l’existència de relació laboral amb la denunciant, ni l’existència de precontracte entre ambdues parts, així com qualsevol altre tipus de prestació de serveis efectuada, ni per tant consentiment per a la cessió de dades personals, amb el que l’AGPD imposa dues sancions a l’empresa:

a.- La primera per falta de consentiment, la qual cosa suposa una multa de 60.101,21 € (infracció de l’article 6.1 en relació amb l’article 44.3.d).

b.- La segona per cessió no consentida, amb una sanció de 300.506,05 € (infracció de l’article 11.1 en relació amb l’article 44.4.b).

© Ramon Arnó Torrades, 2010, Lleida