Articles jurídics > Difusió de dades personals (decrets d’Alcaldia) per grup municipal en el seu bloc d’Internet.
0B8A0924

El grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell, va publicar en el seu bloc el contingut íntegre de diversos decrets d’alcaldia amb dades personals, sent els mateixos accessibles des d’Internet cosa va provocar la intervenció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades donant lloc al procediment sancionador PS 34/2012.

 La primera qüestió que es discuteix és si el lliurament d’aquesta documentació per l’Ajuntament als diferents grups municipals és o no una cessió de dades. La Apdcat diu que no constitueix una cessió de dades personals, ja que els regidors formen part del consistori, de manera que l’Ajuntament no necessita cap tipus d’autorització per remetre aquesta informació als diferents grups, accés a les dades que es porta a terme en el marc de les funcions de control de les activitats de l’Ajuntament que la legislació vigent reconeix als regidors.

S’insisteix que els regidors estan obligats a guardar secret respecte d’aquestes informacions i que la publicació de les mateixes suposa un canvi de finalitat per al qual no estan autoritzats, de manera que amb la seva conducta infringeixen l’article 11.1 de la LOPD (cessió de dades ).

El link: http://www.apd.cat/media/resolucio/ca_res_pdfresolucio268.pdf